Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych , w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Lidmann i Megger Spółka Jawna, z siedzibą w Lisim Ogonie ul.Diamentowa 6, 86-065 Łochowo.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania przez Administratora danych  ciążących na nim obowiązków prawnych.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony właściwymi przepisami prawa podatkowego,prawa ubezpieczeń społecznych i innymi przepisami związanymi z prawidłową realizacją obowiązków prawnych, ciążących na
  • Administratorze danych osobowych.
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem  do zawarcia umowy, a także w celu realizacji bezpośredniej współpracy np. sprzedaży, zakupu, dostawy,transportu.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
  • Pani/Pana dane osobowe nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy ( Unia Europejska,Norwegia,Lichtenstein i Islandia).
  • Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia wniosku dotyczącego danych osobowych o sprostowanie, poprawienie danych, usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie,ograniczenie przetwarzania danych, dostępu do danych oraz o kopię danych, przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Pani/Pana. ( art. 20 Rozporządzenia).
  • Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciu wobec przetwarzania Pani/Pana danych , a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt z nami:
1.Lidmann i Megger Spółka Jawna 86-065 Łochowo,Lisi Ogon ul.Diamentowa 6
2.Telefon 52 5836155, Fax.52 5836154
3.e-mail :Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.