Duże dostawy blach z Europy zachodniej oraz sprzedażą złomu do hut zagranicznych realizujemy własnym transportem rzecznym.
Posiadamy barkę o ładowności 1000 T.
Świadczymy usługi transportem rzecznym .